Portfolio > Photographs

Somali Independence Day Festival
Young Girls at Somali Independence Day Festival
Photograph
2014

Somali Independence Day Festival on Lake Street, Minneapolis, MN