Portfolio > Photographs

Young Girl at Somali Independence Day
Young Girl at Somali Independence Day
Photograph
2017

Somali Independence Day 2017, Lake Street, Minneapolis