Portfolio > Photographs

Somali Independence Day
Somali Independence Day
Photography
2014

Somali Independence Day, Lake Street, Minneapolis, MN